Zasady opcjonalne

Poniżej prezentuję doprecyzowania zasad, które będą stosowane podczas sesji. W nawiasach podaję stronę odpowiedniego podręcznika. Większość zasad jest stosowana as written, choć w sytuacjach spornych ostateczny werdykt zawsze należy do mnie.

Nie wszystkie starcia będą rozgrywane na mapkach taktycznych, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, poniżej wymieniłem zasady obowiązujące przy walkach na siatce.

PHB:

DMG:

Inne źródła, doprecyzowania i zasady domowe:

  • Stworzenia przyzwane za pomocą conjure animals i podobnych zaklęć losuje albo wybiera Mistrz Podziemi. (W praktyce zwykle losuję je ze specjalnie przygotowanych tabelek.)
  • Death Saving Throws – Nie do końca zmiana, a doprecyzowanie: NPCs i potwory też wykonują rzuty obronne przeciw śmierci, ale ma to znaczenie jedynie w sytuacjach, kiedy mają magię leczącą albo kiedy mają możliwość wycofania się z walki i są na tyle inteligentni, żeby pomóc śmiertelnie rannym. Jeśli te warunki nie są spełnione, pokonani NPCs i potwory giną po upływie 3 rund albo wraz z końcem walki (gardła są automatycznie podrzynane, itp.), chyba że gracze zechcą pozostawić któregoś przy życiu jako jeńca.
  • Długie odpoczynki działają tylko wtedy, gdy awanturnicy odpoczywają w miejscach bezpiecznych, komfortowych i spokojnych. Awanturnicy nie mogą korzystać z długich odpoczynków podczas podróży.
  • Group Checks – dzielimy na dwie sytuacje. 1) Jeśli działanie podjęte przez grupę powiedzie się jeśli którykolwiek z jej członków zda test (np. przeszukanie pomieszczenia), tylko najlepsza postać z grupy wykonuje test, korzystając przy tym z przewagi dot. któregokolwiek członka grupy (jeśli taka przewaga występuje) i jednego dodatniego modyfikatora dot. któregokolwiek członka grupy (jeśli taki modyfikator występuje). 2) Jeśli działanie podjęte przez grupę nie powiedzie się, jeśli którykolwiek z jej członków obleje test (np. skradanie się), tylko najgorsza postać z grupy wykonuje test, otrzymując przy tym zawadę dot. któregokolwiek członka grupy (jeśli taka zawada występuje) i jeden ujemny modyfikator dot. któregokolwiek członka grupy (jeśli taki modyfikator występuje).
  • Magiczne przedmioty nie wymagają identyfikacji, jednak dla przypomnienia dodam, że podręcznikowa identyfikacja w piątej edycji nie radzi sobie z wykrywaniem przeklętych przedmiotów. (Most methods of identifying items, including the identify spell, fail to reveal such a curse, although lore might hint at it.)

Zasady opcjonalne

[D&D 5 & ACKS] Wieczni wojownicy clutterbane_1 clutterbane_1