Wypędzenie Amazonek z Morskiego Runa przez Skandyków (Skandiks Drive Amazons from Sea Rune)

In 2398, while the rest of the region is dominated by the Altanians, the Skandiks, in a year-long war, drove the Amazons from the strange city of Sea Rune.

Wypędzenie Amazonek z Morskiego Runa przez Skandyków (Skandiks Drive Amazons from Sea Rune)

[D&D 5 & ACKS] Wieczni Wojownicy clutterbane_1 clutterbane_1