Historia i Polityka Dzikich Krajów - Wprowadzenie

Generally, people know little history beyond what has happened in their lifetime or the lifetime of their living parents – which in the Wilderlands is rarely more than an 80 year span of time. People in the Wilderlands have much more immediate concerns and most have not traveled more than 40 miles from their place of birth.

Any knowledge of history or politics by the populace centers around the major northern cities – Viridistan, the City State of the Invincible Overlord, Tarantis and the City State of Valon. The southern cities of Tula and Rallu are legendary to most northerners and are the stuff of wild speculation, as is the Kingdom of Karak and its capital of Populva (or “Popul Vuh” as the Karakhans spell it).

The following history is a general overview of the history of the Wilderlands since the founding of Viridistan. This general history, while not commonly known to most denizens of the Wilderlands, is at least available to be learned. The information given here is from the point of view of the scholars and scribes of the City State of the Invincible Overlord.

History prior to the founding of Viridistan is detailed in the Judge’s History, though some general details are known to players and are detailed here.

Note: Portions of the history related below refer to cities and geographic features that are not on the Player’s Map.

Prehistoria i Historia Starożytna

(Stopień Trudności testu Historii: niemożliwy)

(Do odkrycia przez graczy)
(Do odkrycia przez graczy)
(Do odkrycia przez graczy)
(Do odkrycia przez graczy)
(Do odkrycia przez graczy)
Najodleglejsza Wojna
Święte Miasta
Sukcesja państw Ghinoryjskich
Wojna Bogobojnych z Filozofami
Smoczy Królowie

0 BCCC: Poprawiony Powszechny Kalendarz Balozkinara

Historia Imperium

(Stopień Trudności testu Historii: 30)

101 BCCC: Założenie Viridistanu i Początek Znanej Historii
120 BCCC: Założenie Valonu
971 BCCC: Atak Skrzydlatych Małp
Migracja Tharbryjska
1333 BCCC: Pierwsza inwazja tharbryjska
1759 BCCC: Druga inwazja tharbryjska
1792 BCCC: Założenie Tarantis
2097 BCCC: Trzecia inwazja tharbryjska
2200 BCCC: Skandykowie ruszają na północ
2495 BCCC: Założenie Tuli

Historia Odległa

(Stopień Trudności testu Historii: 20-25)

3075 BCCC: Założenie Miasta-Państwa Niezwyciężonego Suwerena
3220 BCCC: Założenie Warwik
3227 BCCC: Demoniczne Oblężenie
3333 BCCC: Założenie Rallu
3900 BCCC: Migracja Orków
3983 BCCC: Opuszczenie i Zrujnowanie Modron
4020 BCCC: Utworzenie Prowincji Tarantis
4105 BCCC: Upomnienie na Turnii Czarnego Jelenia
4149 BCCC: Wiek Gnollów

Historia Nowożytna

(Stopień Trudności testu Historii: 10-15)

4200 BCCC: Potwierdzenie Sojuszu Między Twierdzą Grzmotów a Miastem-Państwem
4226 BCCC: Rządy Cneninadiusza Mykretana
4240 BCCC: Edario Pierwszy Władcą Tarantis
4283 BCCC: Hautulin Seheitt Zostaje Zielonym Imperatorem Viridistanu
4283 BCCC: Odbudowa Modron
4284 BCCC: Wielki Pogrom Bólu

Historia Najnowsza

(Stopień Trudności testu Historii: 5)

4385 BCCC: Atar Władcą Tarantis
4423 BCCC: Porozumienie Atara z Morskim Jastrzębiem
4432 BCCC: Viridistan Żąda Wyższego Trybutu
4433 BCCC: Teraźniejszość

Historia i Polityka Dzikich Krajów - Wprowadzenie

[D&D 5 & ACKS] Wieczni wojownicy clutterbane_1 clutterbane_1