[D&D 5E / ACKS] Wieczni Wojownicy

S01K56

1. Rzut obronny na Zręczność przeciw gałęziom poderwanym przez wichurę (ST 11):

 • Amira 3 + 3 = porażka → 5 obrażeń
 • Anlaf 17 + 0 = sukces
 • Katon 12 + 3 = sukces
 • Mawashii 5 + 5 = sukces z kosztem → brak obrażeń, ale Mawashii poślizgnął się i wpadł w odchody jakiegoś zwierzęcia → drapieżniki mają advantage na testach Wisdom (Perception) dopóki mnich nie zmieni lub nie wyczyści ubrania
 • Rahnulf 2 + 3 = porażka → 5 obrażeń
 • Rashad 15 + 4 = sukces
 • Shillen 11 + 5 = sukces

2. Czym jest krokodyl mutant?

 • Anlaf, Katon i Mawashii → pasywny test Inteligencji (Religii) o Stopniu Trudności 15 → 10 + 4 = sukces z kosztem → awanturnicy wiedzą, że krokodyl-mutant jest świętym zwierzęciem jakiegoś bóstwa, ale nie pamiętają dokładnie, o kogo chodzi. Będzie potrzebny symbol boga albo coś podobnego, aby rozruszać ich zardzewiałą pamięć.
View
S01K46

(Jeśli macie jakieś możliwości wpłynięcia na rozstrzygnięcie lub uwagi – proszę o komentarz.)

Mapa na początku rundy

PCs fast turn

 • Oscar dobywa sztyletu ( free action ) i walczy dwiema broniami ( action + bonus action ) → 14 + 5 = sukces oraz 14 + 5 = sukces → 8 i 4 obrażeń → widmo Awe wciąż śmiertelnie ranne
 • Rashad używa tasha’s hideous laughter na widmo Awe ( action ) → rzut obronny na Roztropność (ST 12) → 18 + 2 = sukces
 • Katon używa create bonfire na widmie Awe → rzut obronny na Zręczność (ST 13) → portent (9) + 3 = sukces z kosztem → widmo unika obrażeń, ale jest zdezorientowane – następny atak przeciw potworowi wykonywany jest z advantage

NPCs fast turn

 • Widziadło Kilgora walczy z Oscarem → 17 + 4 = sukces → 11 obrażeń → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 7 + 4 = sukces → aktualne HP: 17/36
 • Widziadło Reetera walczy z Oscarem → 17 + 4 = sukces → 8 obrażeń → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 6 + 4 = sukces → aktualne HP: 9/36
 • Widmo Awe walczy z Oscarem → 20 + 6 = krytyczny sukces! → 53 obrażenia → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 14) → 4 + 4 = porażka → instant death

PCs slow turn

 • Amira zbliża się ( movement ) i walczy pazurami z widmem Awe ( action ) → przewaga wynikająca z akcji Katona → 3 + 6 lub 12 + 6 = sukces → 9 obrażeń → widmo Awe zostaje unicestwione
 • Anlaf wspina się ( movement ), powraca do ludzkiej postaci ( bonus action ) i rusza się w stronę drzewa ( dash )

NPCs slow turn

Małpy zbliżają się w stronę znikających upiorów i zadają już pozbawione znaczenia ataki.

Koniec rundy

Mapa pod koniec rundy

View
S01K45

(Jeśli macie jakieś możliwości wpłynięcia na rozstrzygnięcie lub uwagi – proszę o komentarz.)

Mapa na początku rundy

PCs fast turn

-

NPCs fast turn

-

PCs slow turn

 • Katon wspina się na wyspę z pomocą levitate
 • Anlaf wspina się na wyspę po zmianie w małpę ( wild shape )
 • Amira wspina się na wyspę z pomocą wyczarowanych z alter self pazurów
 • Rashad rzuca light ( action ) i rusza się ( movement )
 • Oscar podnosi obie szable z ziemi ( dual-wielder ), rusza się w miejsce, gdzie leżą zwłoki Reetera ( movement ) i walczy dwiema broniami z widmem Awe ( action + bonus action ) → 10 + 5 = sukces oraz 5 + 5 = porażka → 7 obrażeń → widmo Awe śmiertelnie ranne!

NPCs slow turn

 • Widziadło Kilgora rusza się ( movement ) i walczy z Oscarem ( action ) → 6 + 4 = porażka
 • Widmo Awe tworzy widziadło z Reetera
 • Widziadło Reetera walczy z Oscarem ( action ) → 18 + 4 = sukces → 11 obrażeń → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 13 + 4 = sukces → aktualne HP: 21/32
 • Pozostałe małpy, które najwidoczniej poczuły solidarność z Anlafem wspinają się na wyspę

Koniec rundy

Widmo Awe zostało śmiertelnie ranne, więc wyspa leci coraz niestabilniej. Aby utrzymać równowagę, wymagany jest sukces w rzucie obronnym na Zręczność lub teście Zręczności (Akrobatyki):

 • Amira → 9 + 3 = sukces
 • Anlaf → 5 + 2 = porażka → zmieniony w małpę druid chwyta się wystającego korzenia drzewa i balansuje na krawędzi (stanięcie na nogach zajmie jeszcze jeden movement )
 • Rashad → 1 + 6 = porażka → Rashad upadł na ziemię ( prone )
 • Katon → 13 + 3 = sukces
 • Oscar → 3 + 5 = porażka → jeden z sejmitarów wypadł Oscarowi z ręki i zniknął za krawędzią wyspy
 • Małpy → 18 , 15 , 15 , 14 , 20 = same sukcesy

Mapa na końcu rundy

View
S01K44

(Jeśli macie jakieś możliwości wpłynięcia na rozstrzygnięcie lub uwagi – proszę o komentarz.)

Mapa na początku rundy

http://pyromancers.com/media/view/main.swf?round_id=190066

PCs fast turn

 • Anlaf przesuwa moonbeam za widmem Awe → 16 obrażeń → rzut obronny na Kondycję (ST 14) → 20 = sukces → 8 obrażeń → widmo Awe wciąż ciężko ranne
 • Oscar upuszcza sejmitary, wyciąga dwa sztylety z cholew butów i rzuca w widmo Awe z disadvantage za zasięg→ 5 + 5 = pudło oraz 9 + 5 = trafienie → 6 obrażeń → widmo Awe wciąż ciężko ranne

NPCs fast turn

PCs slow turn

 • Rashad prowokuje widmo Awe → przeciwstawny test Charyzmy (Zastraszania) Rashada i Roztropności widma Awe → 1k20 + 1 przeciw 1k20 + 2 → 13 + 1 przeciw 16 → sukces z kosztem
 • Amira biegnie z powrotem ( movement + dash )

NPCs slow turn

Koniec rundy

Mapa na końcu rundy

http://pyromancers.com/media/view/main.swf?round_id=190210

View
S01K43

(Jeśli macie jakieś możliwości wpłynięcia na rozstrzygnięcie lub uwagi – proszę o komentarz.)

Mapa na początku rundy

http://pyromancers.com/media/view/main.swf?round_id=190021

PCs fast turn

 • Rashad walczy rapierem z widmem Awe → 11 + 6 = sukces → 7 obrażeń → widmo Awe ciężko ranne
 • Oscar odzyskuje 12 HP przez second wind ( bonus action ) i walczy sejmitarem z widmem Awe ( action ) → 8 + 5 = sukces → 9 obrażeń → widmo Awe wciąż ciężko ranne
 • Anlaf przesuwa moonbeam → 14 obrażeń → rzut obronny na Kondycję (ST 14) → 14 = sukces → 7 obrażeń → widmo Awe wciąż ciężko ranne

NPCs fast turn

PCs slow turn

 • Amira ucieka do Tanaroa ( movement + dash )
 • Katon zbliża się do wielkiego głazu i ukrywa ( movement + hide )

NPCs slow turn

 • widmo Awe wzbija się w powietrze (na wysokość 12 kratek = 60 stóp) i ucieka ( disengage + movement )
 • widziadło Kilgora wzbija się w powietrze (na wysokość 20 kratek = 100 stóp) i ucieka ( movement + dash )

Koniec rundy

Mapa na końcu rundy

http://pyromancers.com/media/view/main.swf?round_id=190066

View
S01K42

(Jeśli macie jakieś możliwości wpłynięcia na rozstrzygnięcie lub uwagi – proszę o komentarz.)

Mapa na początku rundy

http://pyromancers.com/media/view/main.swf?round_id=189806

PCs fast turn

 • Anlaf przesuwa moonbeam na widziadło Jacka → rzut obronny na Kondycję (ST 14) → 19 = sukces → 8 obrażeń → widziadło Jacka ciężko ranne
 • Rashad atakuje rapierem widziadło Jacka → 19 + 6 = sukces → 7 obrażeń → widziadło Jacka śmiertelnie ranne

NPCs fast turn

 • Widziadło Kilgora atakuje Oscara → 18 + 4 = trafienie → 11 obrażeń → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 6 + 4 = sukces → aktualne HP: 20/36
 • Widziadło Jacka dobija Reetera → automatyczne trafienie krytyczne ( unconscious ) → Reeterowi brakuje jednego niezdanego rzutu obronnego do śmierci
 • Widmo Awe uśmierca Reetera

PCs slow turn

 • Amira rzuca chromatic orb 1. poziomu w widziadło Jacka i rusza się → 1k20 + 6 = 23 → trafienie → 16 obrażeń → widziadło Jacka zniszczone
 • Oscar używa evasive footwork (1k8 = 8) i wykonuje podwójny ruch ( action surge )
 • Okazyjny atak widziadła Kilgora → 12 + 4 = pudło
 • Katon rusza się

NPCs slow turn

 • Pojawiają się niespodziewani sojusznicy

Koniec rundy

Mapa na końcu rundy

http://pyromancers.com/media/view/main.swf?round_id=190021

View
S01K41

(Jeśli macie jakieś możliwości wpłynięcia na rozstrzygnięcie lub uwagi – proszę o komentarz.)

Mapa na początku rundy

http://pyromancers.com/media/view/main.swf?round_id=189488

PCs fast turn

 • Anlaf koncentruje moonbeam na widmie Awe i widziadle Jacka → 11 obrażeń → rzut obronny na Kondycję (ST 13) → 23 = sukces i 20 = sukces → 6 obrażeń → widmo Awe draśnięte, widziadło Jacka lekko ranne

NPCs fast turn

 • Widmo Awe rusza się w stronę Katona

PCs slow turn

 • Rashad zbliża się do widma Awe (dzięki action surge ) i wykonuje atak rapierem → 1k20 + 6 = 14 → trafienie za 1k8 + 6 = 12 obrażeń → widmo Awe draśnięte
 • Widziadło Kilgora wykonuje ruch na przygotowanej akcji w stronę Reetera (triggerem był ruch któregoś z wojowników za widmem Awe)
 • Oscar rusza się i atakuje dwiema broniami (action + bonus action) → 1k20 + 5 i 1k20 + 5 = 13 i 16 → dwa trafienia za 1k6 + 3 i 1k6 + 3 = 6 i 4 obrażeń → widziadło Kilgora draśnięte
 • Amira rzuca chromatic orb 2. poziomu w widmo Awe → 1k20 + 6 = 7 → pudło (naturalna jedynka)
 • Katon wycofuje się z walki ( disengage ) i wykonuje ruch
 • Reeter wycofuje się z walki ( cunning action: disengage ) i rusza w stronę widma Awe ( movement + dash action )

NPCs slow turn

 • Widmo Jacka rusza za Reeterem i go atakuje → 14 + 4 = trafienie → lucky (pozostało: 0/3) → 12 + 4 = trafienie → 10 obrażeń → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 19 + 1 = zdany → aktualne HP: 0/27 → Reeter zaczyna umierać

Koniec rundy

 • Reeter wykonuje rzut obronny przeciw śmierci → 17 = sukces

Mapa na końcu rundy

http://pyromancers.com/media/view/main.swf?round_id=189806

View
S01K40
 • Ereszkigal chce poznać prawdziwe odczucia tubylców względem rozbitków oraz zrozumieć, czy w relacjach między nimi istnieje jakiś haczyk → test Wisdom (Insight) → 1k20 + 4 = 9 → porażka → Ereszkigal pozna prawdziwe intencje tubylców i ewentualne haczyki, ale dopiero wtedy, kiedy będzie już za późno

Mapa na początku rundy

http://pyromancers.com/media/view/main.swf?round_id=189146

PCs fast turn

 • Katon → rzut amuletem w stronę widma Awe i ruch
 • Reeter → rzuca zagrabionym kołczanem w stronę widma Awe i unika (dodge)
 • Oscarevasive footwork → 1k8 = 6 → 21 AC przeciw atakom okazyjnym

NPCs fast turn

 • Widziadła wstrzymują się od ataku

PCs slow turn

NPCs slow turn

 • Widmo Awe tworzy widziadło Jacka, rusza się i podnosi amulet

End of turn

Mapa po

http://pyromancers.com/media/view/main.swf?round_id=189488

View
S01K39

(Jeśli macie jakieś możliwości wpłynięcia na rozstrzygnięcie lub uwagi – proszę o komentarz.)

Mapa na początku rundy

http://pyromancers.com/media/view/main.swf?round_id=188635

PCs fast turn

 • Reeter strzela z łuku bez wstawania, więc z zawadą (prone)7 lub 14 + 5 = trafienie → 4 obrażenia → widziadło spalonego w pożarze draśnięte

NPCs fast turn

(Brak deklaracji.)

PCs slow turn

 • Oscar staje na nogi i rzuca rzutkami w widziadło niegdyś pięknej Tlanitlanki:
  3 + 5 = pudło
  13 + 5 = trafienie → 5 obrażeń → widziadło niegdyś pięknej Tlanitlanki draśnięte
 • Anlaf wstaje i rzuca zaklęcie (moonbeam) → rzuty obronne na Kondycję widziadeł: 7, 2 = same porażki → 16 obrażeń → oba widziadła ciężko ranne
 • Katon rzuca zaklęcie na Anlafa (invisibility) , wstaje i rusza się
 • Rashad wstaje, przygotowuje tarczę i rusza się
 • Amira wstaje, rzuca zaklęcie (chromatic orb 2. poziomu) i rusza się → 7 + 6 = trafienie → 23 obrażenia → widziadło spalonego w pożarze ciężko ranne → znika (zaklinaczka zapewniła mu powtórkę z rozrywki)

NPCs slow turn

 • Widziadło niegdyś pięknej Tlanitlanki i prawie zdekapitowanego tubylca wysysają resztki życia z Kilgora po czym zbliżają się do Oscara → automatyczne trafienia krytyczne (unconscious)Kilgore ginie
 • Widmo Awe zbliża się do martwego Kilgora i przemienia go w uległe widziadło, po czym kontynuuje ruch w stronę Jacka
 • Widziadło Kilgora atakuje Oscara → 12 + 4 = sukces → 16 obrażeń → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 14 + 4 = sukces → aktualne HP: 20/36
 • Widziadło tubylca z rozprutym brzuchem atakuje Reetera z przewagą (prone) → 7 + 4 lub 10 + 4 = trafienie → lucky (3/3) → 14 + 4 = wciąż trafienie → 9 obrażeń → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 15 + 1 = sukces → aktualne HP: 18/27
 • Widziadło beznogiego wojownika atakuje Rashada → 20 + 4 = trafienie krytyczne ! → 23 obrażenia → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 20 + 4 = sukces → aktualne HP: 11/34
 • Widziadło dziecka z wyrwanym sercem atakuje Reetera z przewagą (prone) → 12 + 4 lub 16 + 4 = trafienie → lucky (2/3) → 11 + 4 = wciąż trafienie → 9 obrażeń → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 17 + 1 = sukces → aktualne HP: 9/27

End of turn

Mapa pod koniec rundy

http://pyromancers.com/media/view/main.swf?round_id=189146

View
S01K38

(Jeśli macie jakieś możliwości wpłynięcia na rozstrzygnięcie lub uwagi – proszę o komentarz.)

Nawigacja (ST 15)

 • Anlaf i Oscar → nawigacja → test Roztropności (Sztuki Przetrwania) z przewagą → 13 + 6 = 19 → sukces

Zdobywanie wody i pożywienia (ST 10)

Test jest na tyle prosty przy Waszej liczebności i umiejętnościach, że say yes or roll the dice. Znajdujecie tyle pożywienia, ile potrzebujecie.

Zasadzka zjaw

 • Zjawy próbują atakować z zaskoczenia → test Zręczności (Skradania się) przeciw pasywnej Percepcji wartowników (Kilgore 9, Jack 14) → 18 + 2 = sukces

Ataki zjaw:

 1. Widziadło prawie zdekapitowanego wieśniaka walczy z Kilgorem → 17 + 4 = trafienie → 9 obrażeń → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 7 + 3 = sukces → aktualne HP: 28 / 37
 2. Widziadło niegdyś pięknej Tlanitlanki walczy z Kilgorem → 20 + 4 = trafienie krytyczne → 30 obrażeń → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 14 + 3 = sukces → aktualne HP: 0 / 37 (zaczyna umierać)
 3. Widziadło spalonego w pożarze walczy z Jackiem → 2 + 4 = pudło
 4. Widziadło tubylca z rozprutym brzuchem walczy z Jackiem → 18 + 4 = trafienie → lucky (3/3) → 5 + 4 = pudło
 5. Widziadło beznogiego wojownika walczy z Jackiem → 12 + 4 = trafienie → lucky (2/3) → 13 + 4 = trafienie → 11 obrażeń → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 5 + 0 = porażka → maksymalne HP obniżone → aktualne HP: 12/12
 6. Widziadło dziecka z wyrwanym sercem walczy z Jackiem → 12 + 4 = trafienie → lucky (1/3) → 18 + 4 = trafienie → 12 obrażeń → life drain → rzut obronny na Kondycję (ST 10) → 1 + 0 = porażka → maksymalne HP obniżone → aktualne HP: 0/0 (śmierć)
 7. Widmo Awe → zbliża się w stronę awanturników

Rzut obronny przeciw szaleństwu (ST 12)

 • Anlaf 20 + 6 = sukces
 • Rashad 17 + 0 = sukces
 • Katon 1 + 3 = porażka → portent (12) → 12 + 3 = sukces
 • Oscar 17 + 1 = sukces
 • Reeter 17 + 0 = sukces
 • Amira 9 + 1 = porażka → krzyczy, śmieje się i płacze leżąc na ziemi
View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.