[D&D 5E / ACKS] Wieczni Wojownicy

Za ognistą rzeką

Czy awanturnicy zdobędą pożywienie i wodę w czerwonej dżungli?

Test WIS (Survival) przeciw ST 20 – żywność zdatną do jedzenia i czystą wodę jest trudno zdobyć.

  • Algrad 2 + 2 → porażka
  • Amira 8 + 1 → porażka
  • Anlaf 15 + 7 → sukces → 7 żywności, 6 wody
  • Elcadia 14 + 4 → porażka
  • Mawashii 19 + 4 → sukces → 10 żywności, 10 wody
  • Orryn 18 + 1 → porażka
  • Petra 1 + 4 → porażka

Stan zapasów na koniec dnia

  • żywność: 7 (ze wczoraj) + 17 (zbieractwo) – 7 (zapotrzebowanie) = 17 (jeśli niezabrane – przepadają)
  • woda: 10 (ze wczoraj) + 16 (zbieractwo) – 14 (zapotrzebowanie) = 12 (wszystkie bukłaki poza bukłakami Petry napełnione)

Czy Anlaf poprowadzi drużynę we właściwą stronę?

Test WIS (Survival) przeciw ST 15

  • Anlaf 13 + 7 → sukces

Comments

clutterbane_1 clutterbane_1

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.