[D&D 5E / ACKS] Wieczni Wojownicy

Szósty dzień downtime

Czy awanturnicy zdobędą pożywienie i wodę w czerwonej dżungli?

Test WIS (Survival) przeciw ST 20 – żywność zdatną do jedzenia i czystą wodę jest trudno zdobyć.

  • Amira 12 + 1 → porażka
  • Elcadia 14 + 4 → porażka
  • Mawashii 8 + 4 → porażka
  • Orryn 9 + 1 → porażka
  • Anlaf 5 + 7 → porażka

Czy Elcadii uda się rzucić zaklęcie związane z wodą na Planie Żywiołu Ognia?

Test spellcasting ability (WIS) przeciw ST 16 (15 + 1 za czar pierwszego poziomu)

  • Elcadia → 8 + 7 → porażka → stracono komórkę pierwszego poziomu (0/4)
  • Elcadia → 12 + 7 przeciw ST 17 (15 + 2 za komórkę 2 poziomu) → sukces → napełniono wszystkie 10 bukłaków

Czy tego dnia wydarzyło się coś ciekawego?

Nie.

Stan zapasów na koniec dnia

  • żywność: 12 (ze wczoraj) + 0 (zbieractwo) – 5 (zapotrzebowanie) = 7
  • woda: 5 (ze wczoraj) + 0 (zbieractwo) + 10 (zaklęcie Elcadii) – 10 (zapotrzebowanie) = 5

Comments

clutterbane_1 clutterbane_1

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.