[D&D 5E / ACKS] Wieczni Wojownicy

S03K04

Trzeci dzień downtime

Czy awanturnicy zdobędą pożywienie i wodę w czerwonej dżungli?

Test WIS (Survival) przeciw ST 20 – żywność zdatną do jedzenia i czystą wodę jest trudno zdobyć.

  • Amira 14 + 1 → porażka
  • Elcadia 8 + 4 → porażka
  • Mawashii 16 + 4 → sukces → 8 żywności, 7 wody
  • Orryn 3 + 1 → porażka
  • Anlaf 7 + 7 → porażka

Czy awanturnicy upolują cokolwiek w czerwonej dżungli?

Test WIS (Survival) przeciw ST 10.

  • Rashad 3 + 0 → porażka → zmarnowano 3 strzały (pozostało 3)
  • Minerva 4 + 2 → porażka → zmarnowano 2 strzały (pozostało 14)

Czy Elcadii uda się rzucić zaklęcie związane z wodą na Planie Żywiołu Ognia?

Test spellcasting ability (WIS) przeciw ST 16 (15 + 1 za czar pierwszego poziomu)

  • Elcadia → 20 + 7 = sukces

Czy tego dnia wydarzyło się coś ciekawego?

Nie.

Stan zapasów na koniec dnia

  • żywność: 2 ze wczoraj + 8 (zbieractwo) – 7 (zapotrzebowanie) = 3
  • woda: 3 ze wczoraj + 7 (zbieractwo) + 10 ( Elcadia ) – 14 (zapotrzebowanie) = 6

Comments

clutterbane_1 clutterbane_1

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.