[D&D 5E / ACKS] Wieczni Wojownicy

S03K03

Drugi dzień downtime

Czy awanturnicy zdobędą pożywienie i wodę w czerwonej dżungli?

Test WIS (Survival) przeciw ST 20 – żywność zdatną do jedzenia i czystą wodę jest trudno zdobyć.

  • Amira 15 + 1 → porażka
  • Elcadia 20 + 4 → sukces → 1k6 + 4 → 9 żywności, 7 wody
  • Mawashii 4 + 4 → porażka
  • Orryn 14 + 1 → porażka

Czy awanturnicy upolują cokolwiek w czerwonej dżungli?

Test WIS (Survival) przeciw ST 10.

  • Rashad 6 + 0 → porażka → zmarnowano 3 strzały (pozostało 6)
  • Minerva 4 + 2 → porażka → zmarnowano 3 strzały (pozostało 16)

Czy Anlaf sporządzi odtrutkę dla Orryna i Mawashiego?

Test WIS (herbalism kit) przeciw ST 15.

  • Anlaf → 15 + 7 → sukces → Orryn i Mawashii uzdrowieni

Czy Elcadii uda się rzucić zaklęcie związane z wodą na Planie Żywiołu Ognia?

Test spellcasting ability (WIS) przeciw ST 16 (15 + 1 za czar pierwszego poziomu)

  • Elcadia → 19 + 7 = sukces

Comments

clutterbane_1 clutterbane_1

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.