[D&D 5E / ACKS] Wieczni Wojownicy

S03K02

Pierwszy dzień downtime

Czy awanturnicy zdobędą pożywienie na Planie Ognia?

Test WIS (Survival) przeciw ST 10 – w czerwonej dżungli wodę i pożywienie da się zdobyć stosunkowo łatwo.

 • Amira 11 + 1 → sukces → 1k6 + 1 → 7 żywności, 4 wody
 • Anlaf 2 + 7 → porażka
 • Elcadia 17 → sukces → 1k6 + 4 → 6 żywności, 7 wody
 • Mawashii 5 + 4 → porażka
 • Minerva 12 → sukces → 1k6 + 1 → 5 żywności, 6 wody
 • Orryn 11 + 1 → sukces → 1k6 + 1 → 7 żywności, 7 wody
 • Rashad 1 + 0 → porażka

Czy zdobyte pożywienie zaszkodzi awanturnikom?

Rzut obronny CON przeciw ST 13.

 • Amira 15 + 4 = sukces
 • Anlaf 15 + 2 = sukces
 • Elcadia 15 + 2 = sukces
 • Mawashii 4 + 1 = porażka → inspiracja → 4 + 1 = porażka
 • Minerva 14 + 2 = sukces
 • Orryn 8 + 2 = porażka → inspiracja 6 + 2 = porażka
 • Rashad 3 + 5 = porażka → inspiracja → 12 + 5 = sukces

Czy Elcadia prawidłowo zdiagnozuje zatrutych awanturników?

Test WIS (Medicine) przeciw ST 15.

1 + 7 = porażka → inspiracja → 11 + 7 = sukces

Zdarzenia

 • Awanturnicy natrafili na szkielet krasnoluda i pełen kurzu bukłak niedaleko od obozowiska.

Comments

clutterbane_1 clutterbane_1

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.