[D&D 5E / ACKS] Wieczni Wojownicy

Piąty dzień downtime

Czy awanturnicy zdobędą pożywienie i wodę w czerwonej dżungli?

Test WIS (Survival) przeciw ST 20 – żywność zdatną do jedzenia i czystą wodę jest trudno zdobyć.

  • Amira 20 + 1 → sukces → 7 jednostek żywności, 4 jednostki wody
  • Elcadia 18 + 4 → sukces – 6 jednostek żywności, 9 jednostek wody
  • Mawashii 8 + 4 → porażka
  • Orryn 12 + 1 → porażka
  • Anlaf 7 + 7 → porażka

Czy Elcadii uda się rzucić zaklęcie związane z wodą na Planie Żywiołu Ognia?

Test spellcasting ability (WIS) przeciw ST 16 (15 + 1 za czar pierwszego poziomu)

  • Elcadia → 13 + 7 → sukces

Czy tego dnia wydarzyło się coś ciekawego?

Nie.

Stan zapasów na koniec dnia

  • żywność: 4 (ze wczoraj) + 13 (zbieractwo) – 5 (zapotrzebowanie) = 12
  • woda: 2 (ze wczoraj) + 13 (zbieractwo) – 10 (zapotrzebowanie) = 5

Comments

clutterbane_1 clutterbane_1

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.