[D&D 5E / ACKS] Wieczni Wojownicy

Grunt pod nogami

Początkowy dystans:

 • Amira 50 stóp
 • Mawashii 55 stóp

Etapy pościgu

 • prawie złapani – 5 stóp
 • blisko – do 30 stóp
 • coraz dalej – do 60 stóp
 • daleko – do 90 stóp
 • poza zasięgiem – do 120 stóp

1. Przeciwstawny test STR (Athletics) Mawashiego i purpurowego robala → 1k20 + 3 = 15 przeciw 1k20 + 9 = 13 → Mawashii i Amira zwiększają dystans odpowiednio o 5k10 i 3k10 stóp (18 i 20) → komplikacja dla awanturników → nierówny teren (w następnej rundzie trudniej będzie zwiększyć dystans)

Dystans:

 • Amira 50 + 20 = 70 stóp
 • Mawashii 55 + 18 = 73 stóp

2. Przeciwstawny test STR (Athletics) Amiry i purpurowego robala → 1k20 – 1 = 9 przeciw 1k20 + 13 → Mawashii i Amira tracą dystans o 3k10 stóp razy dwa (z powodu nierównego terenu) → 14 stóp → komplikacja dla awanturników → bariera do przeskoczenia (DC 15 DEX ST albo prone)

Dystans:

 • Amira 50 + 20 = 56 stóp
 • Mawashii 55 + 18 = 59 stóp

Comments

clutterbane_1 clutterbane_1

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.